Gå til indhold

Forskning

Forskning på Holbæk Sygehus spiller en stor og naturlig rolle i sygehusets stræben efter at give vores patienter den bedst mulige behandling med udgangspunkt i den til enhver tid nyeste og bedste viden. Vores mål er at levere god, patientnær forskning, der afspejler det sygdomsbillede, der er i vores område.

Da to ud af tre borgere i vores region har en eller flere langvarige, kroniske sygdomme, er vi særligt opmærksomme på sygdomme som KOL, diabetes, leddegigt, kredsløbssygdomme, knogleskørhed og overvægt – samt på kombinationer af disse; også kaldet multisygdom. Vi forsker endvidere i de bivirkninger, der kan være af behandling gennem forskningsaktiviteter, der fokuserer på komplikationer i forbindelse med kirurgiske indgreb. Målet med denne forskning er, at vores patienter får den bedst mulige livskvalitet efter udskrivning fra Holbæk Sygehus.

Skal vi opfylde dette mål kræver det, at vi har dygtige forskere, der kan indgå i forskningssamarbejder på tværs af vores afdelinger, men også med andre sygehuse, universiteter, og samarbejdspartnere over hele verden. Derfor arbejder sygehuset målrettet på at være en attraktiv arbejdsplads for både erfarne og kommende forskere. Om du er et etableret navn indenfor dit felt eller nyuddannet sygeplejerske, terapeut, læge eller har en helt fjerde sundhedsvidenskabelig uddannelsesbaggrund, så er vores ambition at gøre forskning så tilgængelig som muligt. Det gør vi gennem at tilbyde relevant støtte i alle forskningsarbejdets faser fra idé til finansieringsmuligheder, stipendier, godkendelser, analyser, afrapportering og formidling. Der er kort sagt støtte fra A-Z i forskningsarbejdet.

 

Nøgletal for forskning på Holbæk Sygehus

  • 53 medarbejdere beskæftiger sig med forskning på Holbæk Sygehus, og vi bruger i alt 31 årsværk på forskning. Vi har tre professorer ansat og flere af vores forskere er tilknyttet universiteter. To professorer er ansat ved Syddansk Universitet og en professor, to forskningslektorer, og 20 lektorer er ansat ved Københavns Universitet
  • Vi bruger ca. 29 mio. kr. på forskning og udvikling. Det svarer til ca. 2 pct. af sygehusets samlede budget. Forskningen finansieres og støttes af både offentlige og private aktører.
  • Flere af vores forskere har vundet priser for deres arbejde.