Gå til indhold

Holbæk Kohorten

Se kontaktoplysninger
Forskningsprojektet Holbæk Kohorten er fra 2023 i gang med et 1-årig pilotprojektperiode.

I 2023 har sygehusledelsen på Holbæk Sygehus valgt at financiere en 1-årig pilotprojektperiode af forskningsprojektet Holbæk Kohorten med ledende overlæge på Arbejds- og Socialmedicinsk Forskning, Ole Steen Mortensen, i spidsen.
Holbæk Kohorten bliver en lokalt forankret forskningsdatabase på basis af patienter, der indlægges på Holbæk Sygehus.

Formålet er at opnå endnu bedre viden om patientpopulationen på Holbæk Sygehus, herunder diagnoser og særlige karakteristika, interne forløb mm. samt viden om organisatorisk og klinisk håndtering af patienterne. Ambitionen er, at denne viden skal implementeres i tiltag, der sigter på praksisudvikling og øget kvalitet og sikkerhed for patienter på sygehuset. Data udgøres primært af patientrapporterede spørgeskemadata samt data fra klinisk biokemisk database og Sundhedsplatformen.

Holbæk Kohorten vil blive koblet sammen med Beskæftigelsesministeriets DREAM-register, og det bliver således muligt at beskrive populationens arbejdsmarkedshistorie og efterfølgende bevægelser på arbejdsmarkedet og i det sociale system. Derved kan der bringes fokus på særligt sårbare grupper og på hvilke patienter, der har særlige rehabiliteringsbehov efter indlæggelsen. Denne viden vil kunne bidrage til at udvikle målrettede indsatser, som er påkrævede for borgerne med multiple behov - herunder behov for rehabilitering og fortsat tilknytning til arbejdsmarkedet. Kohorten vil give yngre læger og andre sundhedsprofessionelle mulighed for at kunne udføre et projekt med let tilgængelige data, hvorved der kan opnås forskningserfaring med udgangspunkt i, og direkte relevans for, patienterne på Holbæk Sygehus.

Kontakt

Thomas Lund, leder af Forskningens Hus og seniorforsker på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling.
Telefon: 61 51 57 54.
Mail: thomlu@regionsjaelland.dk

Adresse

Holbæk Sygehus

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Ring til os

Tlf. 59 48 40 51

Tlf. 59 48 40 51