Gå til indhold

Rettigheder som patient

Se kontaktoplysninger
Som patient har du en række rettigheder. Blandt andet frit sygehusvalg og ret til udredning og behandling.

Her får du et kort overblik over dine rettigheder som patient.
www.regionsjaelland.dk/rettigheder kan du se film og læse mere om rettigheder.

Frit sygehusvalg

Som patient har du frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse. Hvis ventetiden på din behandling overstiger 30 dage, får du udvidet frit sygehusvalg. Det betyder, at du kan blive behandlet på et privat hospital.

​Ret til udredning inden 30 dage

Når du er henvist til et sygehus, har du ret til at blive udredt (undersøgt) inden for 30 dage fra den dato, hvor vi modtog din henvisning.

Ret til behandling inden 30 dage

Når du er henvist til et sygehus, har du ret til somatisk behandling inden for 60 dagen fra den dato, hvor vi modtog din henvisning.

Retten til somatisk behandling er midlertidigt udvidet fra 30 til 60 dage fra 1. juni 2023 i til 31. december 2024. For behandling i psykiatrien gælder 30 dage fortsat. 

Ventetid

www.mitsygehusvalg.dk kan du se ventetider på udvalgte behandlinger og operationer på landets offentlige og private sygehuse.

Der gælder særlige forhold for ventetider ved kræft og visse hjertesygdomme.

Ret til kørsel

Du skal selv sørge for befordring til og fra undersøgelse eller behandling, hvis dit helbred tillader brug af offentlige transportmidler. I nogle tilfælde har du ret til at blive kørt til og fra hospitalet. Reglerne er komplicerede. Spørg personalet, hvis du har brug for hjælp.

Læs mere om transport på www.regionsjaelland.dk/transport

Tolkebistand

Hvis du som patient har brug for en tolk​, har du ret til at få hjælp. Det er lægen, der vurderer, om en tolk er nødvendig for din behandling.

Læs mere om tolkning på www.regionsjaelland.dk/tolkning

Informationer til og fra egen læge eller andre hospitaler

Du skal som hovedregel altid give tilladelse til, at oplysninger om dit helbred gives videre til eller modtages fra andre sundhedspersoner. Det er ofte nødvendigt at hente eller videregive informationer for at sikre dig det bedste behandlingsforløb.​

Ret til selv at bestemme

Det er altid dit valg, om du vil undersøges og behandles, som vi foreslår. Vi vil sikre, at vi har din tilladelse - det kaldes informeret samtykke. I særlige situationer, hvor du som patient ikke er i stand til at medvirke aktivt til at vurdere egen situation, kan lægen iværksætte behandling uden dit samtykke.​​​​