Gå til indhold

Råd og rettigheder

Som patient kan du få rådgivning om dit forløb. Du har også en række rettigheder. Hvis du oplever noget, du ikke er tilfreds med, kan du klage.

Råd om dit forløb

Hvis du som patient har brug for råd i forbindelse med dit forløb, har du flere muligheder. Du kan altid spørge personalet, men du kan også tale med en socialrådgiver eller sygehuspræsterne.

Rettigheder som patient

Som patient har du en række rettigheder. Blandt andet frit sygehusvalg og ret til udredning og behandling.

Du har flere muligheder for at klage over den service og den behandling, du får på sygehuset. I særlige tilfælde kan du også søge erstatning.

Garantiklinikken

Garantiklinikken sikrer patienterne kortere ventetid, hurtigere udredning og et samlet behandlingsforløb indenfor Region Sjælland.