Gå til indhold

Når livet slutter

Se kontaktoplysninger
Praktiske informationer om kapellet og forhold når livet slutter. Læs bl.a. om obduktion og organdonation.

Hvad sker der, når en patient dør

Når døden er indtruffet, tager vi en samtale med patientens pårørende. Hvis du som pårørende ikke er til stede på dødstidspunktet, laver vi en aftale med dig. Under samtalen lytter vi, og vejleder om praktiske forhold.

Hvis du som pårørende har særlige ønsker i forhold til den afdøde, forsøger vi at imødekomme dem. Vi udleverer også relevant informationsmateriale.

Hvis du vil se din afdøde pårørende

Du har mulighed for at se din afdøde pårørende, inden han eller hun bliver hentet af bedemanden. Ønsker du at se din pårørende, skal du kontakte kapellet.

Krisehjælp til pårørende

Som pårørende til en afdød har du ret til krisehjælp. Vi hjælper dig, hvis du har brug for det. Kontakt din egen læge eller Lægevagten for at få krisehjælp.

Bedemand og kirkekontor

Ved spørgsmål om bisættelse og begravelse hjælper vi med henvisning til kirkekontoret eller bedemand.

Hvis I ønsker det, kan en bedemand hjælpe jer med det praktiske. Vi må ikke henvise jer til en konkret bedemand.

Organdonation

Du kan sige ubetinget ja eller nej til organdonation. Du kan også give begrænset eller betinget tilladelse. Du kan altid ændre din registrering senere. Tag stilling – ikke mindst for dine pårørendes skyld. De står med den svære beslutning, hvis du ikke har taget den selv.

Organdonation til gavn for videnskab og uddannelse

Hvis afdøde har skrevet under på, at han eller hun vil donere organer eller sit legeme, kan organer, væv og andet biologisk materiale udtages til behandling af sygdom eller legemsskade hos et andet menneske.

Kun hvis afdøde har forudsat sine pårørendes accept, kan du som pårørende modsætte dig et sådant indgreb. Er afdøde under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden give sit samtykke til indgrebet.

Personalet vil spørge pårørende, om afdøde havde taget stilling til donation.

Læs mere om donation af legeme til gavn for videnskaben og uddannelse på Københavns Universitets hjemmeside.

Obduktion

En obduktion er en undersøgelse af en afdød person. Du kan selv tage stilling til, om du vil obduceres efter din død. Har du ikke selv taget stilling, bliver dine pårørende bedt om at tage stilling.

Formålet med obduktion

Formålet er at give lægevidenskaben viden om sygdomme og sygdomsbehandling. Ved obduktioner er det også muligt at tage mindre hudstykker eller væv til direkte hjælp til andre patienter.

Tag stilling med obduktionskortet

Mange har ikke taget stilling til obduktion. Ofte bliver det derfor de pårørende, der skal beslutte, om der må foretages obduktion. Du hjælper dine pårørende ved at tage stilling på forhånd. Det kan du gøre med obduktionskortet.

Hvorfor er det vigtigt at tage stilling?

En stor del af de pårørende til en afdød siger nej til obduktion, når de bliver bedt om at tage stilling. Det betyder, at der kan gå værdifuld viden tabt om blandt andet dødsårsager og behandling af sygdomme.

Dine muligheder

Du har tre muligheder for at give din holdning til kende:

  • Tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål. Samtidig kan du tilkendegive, om dine pårørende skal have mulighed for at ændre denne beslutning.
  • Tilladelse til obduktion med et lægevidenskabeligt formål samt tilladelse til, at der også må udtages mindre stykker hud og væv til patientbehandling. Samtidig kan du tilkendegive, om dine pårørende skal have mulighed for at ændre denne beslutning.
  • Forbud mod at dit legeme bliver obduceret efter din død. Denne beslutning kan dine pårørende ikke ændre.

Kilde: Sundhedsstyrelsen​​​​​​​​