Gå til indhold

Læge

Se kontaktoplysninger
Bacheloruddannelsen i medicin sigter mod videre uddannelse, og de fleste vælger at læse videre på kandidatuddannelsen i medicin, der kan give ret til at praktisere som læge.

En læge på Holbæk Sygehus Ortopædkirurgisk Ambulatorium taler med en borger om et røntgenbillede

Uddannelsen på Holbæk Sygehus

Bacheloruddannelsen i medicin tager 3 år. Her får du en stor og grundlæggende viden om menneskekroppen, og du begynder at lære at undersøge patienter og finde den rigtige behandling.

Læs mere om bacheloruddannelsen i medicin på Uddannelsesguiden: Medicin

Kandidatuddannelsen foregår delvist på sygehuset, og der er nu mulighed for at tage sin fulde kandidateksamen i Region Sjælland.

KBU – klinisk basisuddannelse

Når du er Cand. Med og læge, kan du få en KBU stilling.

Den består af en 12 måneders ansættelse, som er fordelt på to specialer:
6 mdr. på sygehus og 6 mdr. i en lægepraksis.

Hvis du er medicinstuderende og ønsker en KBU, skal du i løbet af 11/12 semester tilmelde dig ordningen ved Sundhedsstyrelsen. Herefter tilmeldes du KBU ordningen, og her kan du få mulighed for at vælge et forløb i Region Sjælland.

Holbæk sygehus tilbyder KBU på følgende afdelinger: Akutmodtagelsen, medicinsk afdeling, kirurgisk afdeling og ortopædkirurgisk afdeling.

Introduktionslæge og hoveduddannelseslæge

Når du har afsluttet din kliniske basisuddannelse, kan du fortsætte din karriere i en introduktionsstilling og senere vælge dit speciale i en hoveduddannelsesstilling.

Du kan søge en introduktionsstilling i et speciale, der interesserer dig. Stillingerne opslås på:
Job som læge

Hoveduddannelsesstillinger opslås i de tre videreuddannelsesregioner øst, syd og nord.

Varigheden af en hoveduddannelsesstilling er afhængigt af specialet, men den varer mindst 4 år. Man søger i den region, man kunne tænke sig, og her har man mulighed for yderligere at prioritere de opslåede stillinger, der oftest involverer ophold på flere sygehuse.

På Holbæk sygehus er det muligt at få hoveduddannelse i akutmedicin, medicinsk endokrinologi, kardiologi, neurologi, geriatri reumatologi, ortopædkirurgi, kirurgi, socialmedicin og arbejdsmedicin.

Netværk og videndeling

På Holbæk sygehus har du mange muligheder for at netværke og videndele.
Læs om vores LæringsLab her.
Læs om Forskningens hus her.

RS – Region Sjælland sporet

På Region Sjælland-sporet bliver du tilknyttet et sygehus, så du ved, hvor hovedparten af dit uddannelsesforløb er placeret geografisk. Fra 2023 kan du få en fuld kandidatstilling på Holbæk Sygehus.

Region Sjællandsporet giver dig mulighed for at vælge introduktionsstilling inden for et speciale, som du interesserer dig særligt for allerede i den sidste del af studiet.

På 2., 4. og 6. semester kan du selv vælge, hvor i regionen du vil have dine klinikophold.
På 8. eller 9. semester af din uddannelse kan du selv vælge, hvor du vil have din introduktionsstilling.

Der arrangeres 2 tema-eftermiddage à 2-3 timers varighed med fokus på specialevalg. Arrangementerne er obligatoriske, hvis de studerende ønsker et sammenhængende uddannelsesforløb med intro-stilling.

  1. Eftermiddag: Inspiration til karrierevalg v. Yngre Læger.
    Temaer: Karriereværket og andre karrieremodeller, karrierebeslutningsmodellen og forberedelse til bl.a. Karrieredag – ”Hvilke spørgsmål er relevante?”
  2. Eftermiddag: Oplæg om specialer v. uddannelsesansvarlige speciallæger/overlæger.
    Herunder orientering om, hvor de kan finde information om antal og placering af I-stillinger i RS.

Læs om processen for tildeling af introduktionsstilling på Region Sjælland sporet her:
Proces For Ansættelse I I Forløb På RS Sporet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesforløbet som læge, så skriv eller ring til:
Susanne Mallet, MPA, Uddannelseskoordinerende overlæge;
Tlf. 29 11 19 86
E-mail: skm@regionsjaelland.dk