Gå til indhold

LæringsLab

Velkommen til LæringsLab

 

LæringsLab er et center på Holbæk Sygehus, hvor vi sætter fokus på uddannelse og innovation. I LæringsLab har du mulighed for at træne kliniske færdigheder, deltage i undervisningstilbud og kurser, lave simulations- og skillstræning m.m. og dermed være en del af uddannelseskulturen på Holbæk Sygehus. 

LæringsLab udbyder:

  • tværfaglig simulationsbaseret undervisning med særligt fokus på træning af teamsamarbejde, fælles planer med/for patienter og patientsikre overgange
  • simulationsbaseret undervisning med patient- og pårørende-figuranter med henblik på at træne kommunikationsformer og tilgange, der tilgodeser patienten som en ligeværdig partner
  • ​kompetenceudviklingsforløb, der har en coachende tilgang til kommunikation med patienter og pårørende

LæringsLab brander sig regionalt og nationalt ved at levere professionelle, engagerede og opdaterede undervisnings- og læringstilbud.  

Vi anvender forskellige pædagogiske og coachende tilgange og metoder til udvikling af kurser og læringstilbud.

Vi har fokus på at bidrage til at fastholde og rekruttere nye medarbejdere ved at udbyde attraktive kursusforløb og medtænke medarbejdere som drivende kræfter i undervisningen.

For Holbæk Sygehus’ personale og prægraduate uddannelsesgrupper, stiller vi faciliteter til rådighed. Her kan både færdiguddannede og studerende/elever træne og gentage kliniske og kommunikative færdigheder i omgivelser, der afspejler den kliniske hverdag. 

Vi udbyder kurser til eksterne samarbejdspartnere og er en stor medspiller i udviklings- og innovationskulturen på Holbæk Sygehus.

​Vi håber, at vi gennem uddannelsestilbuddene, kan være med til at fremme rekrutteringen af personale til regionen.