Gå til indhold

Skills

Se kontaktoplysninger
Vi har forskellige former for skills-træning på Holbæk Sygehus.

Fra Boston til Danmark

Skills-konceptet, som det ser ud i Region Sjælland, stammer oprindeligt fra Boston, og blev startet op i her i regionen i 2015. Akutafdelingerne på alle regionens sygehuse, startede med at implementere konceptet i tråd med Boston-modellen, men senere har konceptet udviklet sig til danske standarder i de specialer, der efterfølgende har fulgt.

Træning og refleksion

Skills går ud på at træne sin viden, sine kliniske færdigheder og reflektere over holdninger og adfærd med udgangspunkt i hverdagens problematikker. Der laves 3-5 skills-stationer, hvor scenarier fremlægges og deltagerne får lov til at demonstrere deres viden, færdigheder og holdninger til scenariernes problemstillinger.

Deltagernes rolle

Forud for skills-dagen, præsenteres deltagerne for et forberedelses-materiale for hvert scenarie, som skal læses. Nogle specialer benytter sig af en multiple choice-test inden, at deltageren kan få lov at deltage i scenariet. 

På hver skills-station guider en træner deltagerne igennem et givet scenarie, som tager udgangspunkt i hverdagen. Deltagerne (grupper af 2-5 personaler) reflekterer, diskuterer og demonstrerer deres viden, færdigheder og handlinger i henhold til scenariet. Hvis deltagerne går i stå, guider træneren dem videre i scenariet. 

Trænerens rolle​

Trænerens rolle er at vurdere sine kollegers kompetencer ud fra scenariet, og forberedelsesmaterialet. Er der mangler i en deltagers viden eller færdigheder, laves der efterfølgende en plan for deltageren, så dennes viden og færdigheder kan trænes – ofte sammen med en nøgleperson i afdelingen. Der vil altid være fokus på en konstruktiv tilgang og løsning på en deltagers mangler.  

Kontakt