Gå til indhold

Forskningens Hus, forskningsstøtte

Se kontaktoplysninger
Forskningens Hus på Holbæk Sygehus er et samlingspunkt for sygehusets forskere på tværs af faggrupper og specialer.

Forskningens Hus er et inspirerende samlings- og arbejdssted - en Hub - for forskningsstuderende, forskningsansvarlige, postdoc-forskere, lektorer og professorer. 

Forskningens Hus uddeler årligt et antal mindre stipendier til forskere, der enten vil udføre et korterevarende projekt eller vil forberede et ph.d.-projekt.

Alle brugere af Forskningens Hus skal bidrage til at opbygge et udviklende og produktivt forsknings- og læringsmiljø på Holbæk Sygehus. 

Ambitionen med Forskningens Hus er, at den enkelte unge forsker via aktiviteter i huset understøttes i udviklingen af egne forskningskompetencer uanset niveau og interesse, og at gensidigt kendskab til husets forskere stimulerer forskningssamarbejde på tværs af afdelinger og forskningsgruppers varierende modenhed. Således kan sygehuset altid tilbyde en plads i et inspirerende tværfagligt miljø, hvor der også er mulighed for at få hjælp til f.eks. datamanagement og statistiske analyser.

Leder af Forskningens Hus, seniorforsker, Thomas Lund, fungerer som Holbæk Sygehus’ lokale forskningsstøtteenhed med nær og lettilgængelig vejledning og støtte til forskere.
Han kan bl.a. hjælpe forskere med følgende:

  • afklaring af, om et projekt er forskning eller kvalitetsudvikling
  • vejledning i kvalificering af en projektidé
  • udarbejdelse af projektprotokol/-beskrivelse
  • anmeldelser til Videnskabsetisk Komité, Datatilsynet, Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg) og registrering i Clinical Trials

Forskningslederen samarbejder med regionens forskningsenhed i Data og Udvikling i Sorø samt med regionens øvrige forskningsstøtteenheder.

Kontakt

Thomas Lund, leder af Forskningens Hus og seniorforsker på Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling.
Telefon: 61 51 57 54.
Mail: thomlu@regionsjaelland.dk 

Thomas Lund, leder af Forskningens Hus
Thomas Lund, leder af Forskningens Hus

Adresse

Holbæk Sygehus

Forskningens Hus

Sofievej 13

4300 Holbæk

Se kort

Find vej