Gå til indhold

Pårørende - du er vigtig

Se kontaktoplysninger
Som pårørende kan du støtte og hjælpe. Både praktisk i forbindelse med pleje, men også ved at lytte og stille spørgsmål.

Hvad kan jeg gøre som pårørende?

Som pårørende kan du hjælpe med mange ting. Tal med den syge om, hvordan du bedst hjælper og støtter. Du er også velkommen til at tale med læger og plejepersonale. Her er nogle eksempler på, hvordan du kan hjælpe.

Kom på besøg

Det er rart at få besøg, hvis der er overskud til det. Husk at lave aftaler.

Hjælp til med det praktiske

Du kan hjælpe med mange praktiske ting. Som patient kan det være rart at få hjælp af nogle, man kender rigtig godt.

Vær aktiv

Gå en tur, spil et spil, se en film. Vær aktiv sammen med den syge på en måde, der passer jer begge.

Tag med til undersøgelse og behandling

Fire ører hører bedre end to. Hvis det er muligt, så tag med til undersøgelse og behandling og støt den syge.

Stil spørgsmål

Som pårørende er du velkommen til at stille de spørgsmål, du har på hjerte. Du kan også hjælpe med at stille de spørgsmål, den syge måske ikke får stillet selv.

Pas på dig selv

Det er vigtigt, at du som pårørende passer på dig selv. Særligt hvis der er tale om alvorlig sygdom. Ellers har du nemlig ikke overskud til at hjælpe og give omsorg. I værste tilfælde risikerer du selv at blive syg. Hvis du som pårørende har brug for krisehjælp, så kontakt personalet og spørg til dine muligheder.

Ret til information

Sundhedspersoner har tavshedspligt om sygdom og den behandling, en patient får. Den syge skal derfor give samtykke til, at du som pårørende får relevant information.

Kontaktpårørende

Det er en stor hjælp for os, hvis I som pårørende aftaler, hvem der skal være den kontaktperson, vi informerer. Særligt hvis der er tale om et længere forløb. Den kontaktpårørende kan for eksempel ringe til os og derefter give information videre til resten af familien og venner.

Min Sundhedsplatform

Som pårørende kan du få adgang til patientens Min Sundhedsplatform. Her kan du se patientens aftaler, journalnotater og skrive til afdelingen. Det kræver, at patienten giver dig fuldmagt til sin profil via www.minsundhedsplatform.dk, hvor du også kan læse mere om fuldmagt til Min Sundhedsplatform her.

Ris eller ros

Hvis du som pårørende vil give ris eller ros, er du meget velkommen til at kontakte os.

  • Du kan altid snakke med personalet.
  • Du kan skrive et brev til os.
  • Du kan sende en e-mail. Husk! Du må ikke skrive personfølsomme oplysninger. Det er for eksempel cpr-nummer og information om sygdom og behandling.
  • Du kan også sende digital post fra borger.dk eller e-boks.dk. Her må du gerne skrive personfølsomme oplysninger, fordi det er sikker post.

Hej pårørende – godt du er der!

Dansk Selskab for PatientSikkerhed har kørt en kampagne målrettet pårørende. Her er der mange god råd og muligheder.

Se film og læs mere på www.hejsundhedsvaesen.dk/hej-paaroerende​.​​​​​