Gå til indhold

Kvalitetsrapporter og LUP

På denne side kan du se de seneste kvalitetsrapporter og læse om den Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP).

Tilsynsrapporter

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen.

Styrelsen udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Her kan du se de seneste rapporter, der er udarbejdet på baggrund af tilsynsbesøg på Holbæk Sygehus.:

Tilsynsrapport Tværfagligt Smertecenter, Holbæk Sygehus

Tilsynsrapport Hjerteambulatoriet, Holbæk Sygehus

Tilsynsrapport Hjertemedicinsk Sengeafsnit

Endelig Tilsynsrapport Akutafdelingen, Holbæk Sygehus

Endelig Tilsynsrapport Anæstesiologisk Og Intensiv Afdeling, Holbæk S...

Tilsynsrapport Endokrinologisk Afsnit

Endelig Tilsynsrapport, Fysio Og Ergoterapiafdelingen

Tilsynsrapport Kardiologisk Afsnit

Endelig Tilsynsrapport Ortopædkirurgisk, Holbæk Sygehus

 

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser (LUP)

Lad dine erfaringer komme andre til gode

Patientfeedback som redskab til udvikling af kvalitet:

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er en national spørgeskemaundersøgelse, der hvert år giver 1 mio. patienter mulighed for at give feedback på deres indlæggelse eller ambulante besøg på et hospital.

Undersøgelsen giver landets regioner, hospitaler og afdelinger systematisk patientfeedback hver måned. ​

Formålet med LUP er at:

  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser på tværs af landet.
  • følge udviklingen i patienters oplevelser og vurderinger systematisk over tid.
  • levere data til arbejdet med kvalitetsforbedringer.

Patienternes oplevelser indsamles i én måned og afrapporteres til regioner, hospitaler og afdelinger måneden efter. Det giver løbende og tidstro data på den patientoplevede kvalitet til det lokale forbedringsarbejde. ​

Resultaterne fra undersøgelsen bliver opgjort på landsplan og for de enkelte regioner, sygehuse og afdelinger/ambulatorier. Regioner, sygehuse og afdelinger kan dermed bruge LUP til at få et overblik over patienternes oplevelser og udpege, hvilke indsatsområder der er behov for at arbejde videre med for at forbedre den patientoplevede kvalitet.

LUP gennemføres af Center for Patientinddragelse (CPI).  Læs mere om LUP her: Center for Patientinddragelse