Gå til indhold

Aktiv informationspligt

Se kontaktoplysninger
Region Sjælland har pligt til at give borgerne information om sin virksomhed.

Region Sjælland har pligt til at give borgerne information om sin virksomhed på regionens hjemmeside, www.regionsjaelland.dk. Region Sjælland skal desuden fastsætte retningslinjer for, hvordan denne informationspligt opfyldes.

Dette følger af lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen, § 17, stk. 1 og 2.

Læs mere: Lov om offentlighed i forvaltningen - offentlighedsloven.

Følgende informationer skal fremgå af hjemmesiden

Derfor har Region Sjælland fastsat følgende retningslinjer om den type information, der som minimum skal findes på regionens hjemmeside, www.regionsjaelland.dk:

Overordnet information om Region Sjællands arbejdsområder, herunder strategier, politikker og planer, se fx