Gå til indhold

Sygehusenes ansvar udvidet med succes

Region Sjællands sygehuse beholder nu ansvaret for en stor gruppe patienter i 72 timer, efter de er blevet udskrevet. Indtil videre er over 5.300 patienter blevet udskrevet under det udvidede behandlingsansvar.

Siden 5. december 2023 er patienter blevet udskrevet fra sygehuset med et udvidet behandlingsansvar.

Det betyder, at sygehuset beholder ansvaret for patienten i tre døgn efter, at borgeren er blevet udskrevet til kommunal sygepleje.

Over 5.300 borgere er i de første tre måneder blevet udskrevet. Og det estimeres, at den udskrivende afdeling i perioden er blevet kontaktet næsten 600 gange af sundhedsansatte i kommuner og almen praksis for rådgivning og sparring. Det svarer til omkring syv opkald om dagen i hele regionen.

Både i regionens kommuner og på sygehusene er de første erfaringer gode.

- Jeg er stolt og glad over, at vi er kommet godt i gang med det udvidede behandlingsansvar, udtaler regionsrådsformand Heino Knudsen og fortsætter:

- Det sætter borgeren i centrum og sikrer, at de får en tryg og professionel overgang fra sygehus til hjem. Den direkte telefonlinje er med til at fjerne unødvendig spildtid, der nu i stedet kan bruges på det, det hele handler om – borgeren. Det er vigtigt for mig, at borgerne oplever et sammenhængende sundhedsvæsen, der taler sammen på tværs.

Døgnåben telefonlinje for sundhedsansatte

Der kan nemt opstå situationer eller spørgsmål, efter patienten er blevet udskrevet fra et sygehus til kommunal sygepleje i eget hjem eller på et plejecenter.

De spørgsmål, som sundhedsansatte i regionens kommuner og almen praksis måtte have til en borgers behandling, kan med de udvidede behandlingsansvar nemt og hurtigt - og døgnet rundt – blive afklaret via en opringning direkte til den afdeling, patienten er udskrevet fra. Det er godt for både patienter, almen praksis, kommuner og sygehuse.  

- Indførelsen af 72 timers behandlingsansvaret har krævet en stor indsats fra vores ansatte, og de første erfaringer viser med al tydelighed, at det styrker sektorovergangen og samarbejdet mellem det nære sundhedsvæsen i kommunerne og praksissektor og det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene. Med 72 timers behandlingsansvaret er det specialiserede sundhedsvæsen rykket helt hjem i stuen, siger koncerndirektør Jesper Gyllenborg.

Det anslås, at næsten halvdelen af opkaldene fra de sundhedsansatte i kommuner og almen praksis handler om medicin.

De fleste af opkaldene kommer fra hjemmeplejen.

FAKTA:

  • Det er den udskrivende sygehusafdeling, der har ansvaret for patienten i de 72 timer.

  • Alle afdelinger har oprettet et telefonnummer, der er bemandet døgnet rundt, som sundhedsansatte i patientens hjemkommune og almen praksis kan ringe til, hvis der opstår behov i de tre første døgn.

  • 72 timers behandlingsansvaret gælder for patienter over 18 år, der har været indlagt mere end 24 timer og som stadig kræver kommunal sygepleje efter udskrivelse - enten i eget hjem, på plejecenter, midlertidig kommunal døgnplads eller kommunalt bosted.