Gå til indhold

Forebyggelse før og efter behandling – Region Sjælland har en plan

Region Sjælland søsætter en plan for forebyggelse. Forebyggelse kan være med til styrke kvaliteten af behandlingen, og forebyggelse kan i nogle tilfælde træde i stedet for en operation af for eksempel knæ og hofte.
Jens Ravn, formand for Region Sjællands udvalg for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation.

Behandling på et sygehus kan have en stor påvirkning på patientens liv, og der er tilfælde, hvor behandlingen kun har en lille eller næsten ingen forbedrende effekt. I de tilfælde vil Region Sjælland satse på forebyggende tiltag, der kan løfte borgernes livskvalitet med mindre indgribende tilbud.

Et eksempel kunne være mindst otte ugers systematisk superviseret træning af knæ eller hofte inden operation. Det betyder for nogen flere års udskydelse af en operation. Og for de heldige er det muligt helt at undgå en operation. Skal borgeren stadig opereres efter træningsforløbet, giver operationen bedre resultater, fordi borgeren er i styrket fysisk form. Alle med slidgigt i knæ eller hofte anbefales at fortsætte deres træning for blandt andet at holde smerterne i skak.
- Med styrkelsen af vores forebyggende indsats vil vi sikre borgere de bedst mulige forløb på vores sygehuse og den højst mulige livskvalitet i tiden efter, siger Jens Ravn, der er formand for udvalget for forebyggelse, det præhospitale område, forskning og innovation i Region Sjælland.

Forebygger allerede

Region Sjælland er allerede i gang med flere forebyggende indsatser på en række områder – blandt andet inden for børne- og ungdomspsykiatrien med projektet STIME, der har fokus på metal sundhed og forbyggende tiltag, der fremmer trivslen blandt børn og unge.

Derudover bliver patienter med åreforkalkning i benene støttet i gangtræning, der skal hjælpe med at få tilført mere blod til musklerne i patientens ben.

- Vi tager de første skridt på den strategiske forebyggelsesvej nu, men det er kun begyndelsen. Vi har ambitioner om, at forebyggelse skal have en central plads i vores tilbud til borgerne, siger Jens Ravn.

Region Sjælland bruger også sundhedsdata og kunstig intelligens til at tilpasse behandlingen af tarmkræft til den enkelte borgers behov. På den måde er det muligt at minimere komplikationerne ved behandlingen – blandt andet med træning på motionscykel, fordi patienter, der er i bedst mulig fysisk form, erfaringsmæssigt oplever færre komplikationer.

Den forebyggende indsats i Region Sjælland udføres efter principperne om, at dem, der kan klare mest selv, skal gøre mest selv. De mest sårbare skal have ekstra opmærksomhed og støtte.

Risiko for genindlæggelse

Derudover fortsætter Region Sjælland med at sætte ind med forebyggende tiltag til patienter, der er i risiko for at blive genindlagt, samt over for borgere med en livsstil, der kunne føre til sygdom, der kræver behandling på et sygehus.

Med tiden skal den forebyggende indsats udvides til også at rumme alle område, hvor forebyggelse kunne løfte livskvaliteten for borgere i regionen.

Formålet med Region Sjællands plan for forebyggelse er at få et overblik over de initiativer, der allerede er i gang. Hvilke virker, og hvilke opnår aldrig den ønskede effekt. Prioriteringen er, at der til at begynde med bliver sat ind på de områder, hvor effekten af forebyggelse vil få den største effekt på kort sigt.

Ud over en effekt for borgeren og økonomien – sigter Region Sjælland også efter, at forebyggelse skal være bæredygtig og bidrage positivt i forhold til miljø og klima – færre kirurgiske indgreb vil betyde et mindre CO2-aftryk.

Fakta

Regionsrådet har med budget 2024 vedtaget, at der skal udarbejdes en plan for mere forebyggelse, som skal bidrage til at indfri ambitionen om, at borgerne i regionen skal have flere sunde og gode leveår.

Med plan for mere forebyggelse sætter Region Sjælland fokus på at hjælpe de borgere, der allerede er syge eller i stor risiko for at blive det. Planen skal understøtte borgerløfterne i Region Sjællands strategi særligt:

  • Borgerne får en tidlig og målrettet indsats
  • Behandlingen er tilpasset den enkelte borger


Formålet er at skabe et godt overblik over alle de forebyggelsesinitiativer, der er i gang, og undersøge, hvordan Region Sjælland bedst kan sprede de tiltag, der virker godt. I starten er der fokus på de indsatser, der kan give hurtige resultater, og hvordan de kan hjælpe med at forbedre behandlingen på sygehusene.

For at sikre den bedste forebyggelse for borgerne og en samtidig mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er systematisk opfølgning centralt. Opfølgning og løbende vurdering af centrale forebyggelsesindsatser vil ske ud fra en fast model med disse elementer:

  • Mål med indsatsen
  • Borgereffekt
  • Sundhedseffekt
  • Bæredygtighed
  • Klimaaftryk
  • Synergier og sammenhæng