Gå til indhold

Sygeplejerske

Se kontaktoplysninger
På sygeplejerskeuddannelsen lærer du at arbejde med sygepleje med tæt involvering af patient, borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom.
Sygeplejerske smiler og hjælper en sengeliggende borger med en iltmaske

Uddannelsen til sygeplejerske

Uddannelsen til sygeplejerske er en mellemlang videregående professionsuddannelse, der tager 3½-år. Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i sygepleje. Den engelske titel er Bachelor of Science in Nursing.
Optagelse på sygeplejerskestudiet sker via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

For at opfylde adgangskravene skal du have en af følgende tre baggrunde:

 • En gymnasial eksamen
 • Relevant erhvervsuddannelse
 • Anden adgang med 9 måneders erhvervserfaring og 4 gymnasiale enkeltfag: Dansk A og engelsk B samt enten matematik B, fysik B, geovidenskab A, kemi B, biologi B eller bioteknologi A

Læs mere om uddannelsen til sygeplejerske på Uddannelsesguiden:
Sygeplejerske

Læs mere om uddannelsen sygeplejerske på Campus Absalon

Uddannelsen på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus modtager vi primært sygeplejerskestuderende fra Absalon Campus Holbæk. Men der kommer også studerende fra andre Campus i de afsluttende semestre og oftest studerende, der bor i nærheden af Holbæk Sygehus.

På Holbæk Sygehus ønsker vi, at alle skal føle sig velkomne, sikre og godt modtaget som studerende. Derfor modtages alle studerende samlet i vores LæringsLab, og derfra sendes de til de enkelte praktiksteder.

Der er en Ansvarlig Klinisk Underviser (AKU) på hvert praktiksted, der har hovedansvaret for praktikken. Sammen med den studerende planlægges de enkelte praktikforløb, hvor der tages højde for de studieaktiviteter, der er på de enkelte semestre.

Holbæk Sygehus modtager studerende på uddannelsen til sygeplejerske på følgende måde:

 1. semester – 6 x 1 uge pr. år - i alt 70 studerende
 2. semester – 2 x 12 uger pr. år - i alt 50 studerende
 3. semester – 4 x 4 uger pr. år - i alt 48 studerende
 4. semester – 2 x 2 uger pr. år - i alt 30 studerende
 5. semester – 2 x 20 uger pr. år - i alt 60 studerende
 6. semester – 2 x 3 uger pr. år - i alt 60 studerende

Undervejs i de enkelte semestre arrangeres der fælles aktiviteter for alle studerende i LæringsLab.

Når studerende er på praktikstedet, indgår de i praksisfællesskabet med de ansatte og deltager ud fra deres kompetencer i de sygeplejefaglige opgaver, der er ift. patienterne. Der tages højde for, hvor langt de er i uddannelsen.
Sygeplejestuderende er aldrig alene om ansvaret. Der er altid en ansat bagved med ansvaret, som løbende vil komme med vejledning ift. at øge kompetencen for den enkelte.

Vejledning gives ud fra ”feed up, back og forward”:

 • Feed Up – hvad er dit målet?
 • Feed back – hvor er du nået ift. målet?
 • Feed forward – hvad er næste skridt for at nå målet?

Samarbejde med Campus Absalon

Holbæk Sygehus har et tæt samarbejde med Absalon både ift. at planlægge en så god uddannelses som muligt og i forhold til at afvikle de forskellige former for prøver efter hvert semester.

Nogle af prøverne foregår i det teoretiske rum på Absalon, men to af prøverne foregår på sygehuset.

Den ene på 2. semester foregår i vores LæringsLab, hvor den studerende ud fra en case skal vise en sygeplejefaglig intervention og bagefter eksamineres. Her er der en vejleder fra sygehuset, en underviser fra Absalon og en ekstern censor til stede.

Den anden prøve er på 6. semester og foregår direkte ude på praktikstedet, hvor vejleder fra sygehuset og underviser fra Absalon følges noget tid med den studerende ude hos patienterne, og bagefter afholdes en eksamination.

Studiejob på Holbæk Sygehus

Som sygeplejestuderende er det muligt at få studiejob på Holbæk Sygehus. Dette er muligt allerede fra 1. semester, så studiejobbet bliver studierelevant.

Det er muligt at blive tilknyttet et enkelt afsnit eller komme rundt og prøve noget forskelligt, så vil ansættelsen være i Personalebørsen.

Efter endt uddannelsen er det muligt at blive ansat overalt på sygehuset, hvor der bruges sygeplejersker. Den studerendes rejse gennem uddannelsen, hvor forskellige praktiksteder er blevet prøvet, givet et godt incitament til, hvor første ansættelse skal være.

Kontakt