Gå til indhold

Sundhedsadministrativ koordinator (lægesekretær)

Se kontaktoplysninger
Som sundhedsadministrativ koordinator har du en lang række opgaver i løbet af en dag, f.eks. journalbearbejdning, registreringsopgaver og betjening af patienter i receptionen og per telefon.
En sygeplejerske sidder og skriver et notat, mens en anden sygeplejerske sidder og smiler

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

Uddannelsen som sundhedsadministrativ koordinator er en erhvervsakademiuddannelse på 2 ½ år – herunder praktik i 9 måneder. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget. Derudover får du også elevløn noget af tiden under din uddannelse.

Som sundhedsadministrativ koordinator har du et tæt tværfagligt samarbejde med læger og sygeplejersker i forhold til koordinering af patientforløb. 

Du uddanner dig til sundhedsadministrativ koordinator ved at tage en kontoruddannelse med speciale.

Læs mere om uddannelsen sundhedsadministrativ koordinator på Uddannelsesguiden: Sundhedsadministrativ koordinator

Læs mere om uddannelsen sundhedsadministrativ koordinator på Campus Absalon

På Holbæk Sygehus modtager vi sundhedsadministrativ koordinatorstuderende (SAK) fra Professionshøjskolen Absalon i Næstved og i Roskilde. Vi modtager studerende i henholdsvis 2. semester (10 uger) og 4. semester (20 uger).  

Under praktikforløbene bliver du præsenteret for forskellige afdelingers daglige administrative arbejde ift. patientjournaler, patientforløb, samarbejde med øvrige afdelinger, kommuner og andre samarbejdspartnere.
Som studerende bliver man inddraget i dette arbejde tidligt i forløbet, og man får ansvar for egne opgaver. Dette naturligvis med oplæring og supervision.  Alle SAK-studerende får udarbejdet en individuel oplæringsplan i afdelingen og bliver tilknyttet afdelingens SAK-vejleder, som er ansvarlig for, at man som studerende bliver oplært svarende til de opstillede læringsmål. 

Vi ønsker at skabe et godt studiemiljø for de studerende og tilbyder bl.a. følgende:

  • Fælles introduktion for alle SAK-studerende på første praktikdag
  • Tildeling af SAK-vejleder på alle afdelinger
  • Udlevering af uddannelsesplan
  • Afholdelse af forventnings-, midtvejs- og slutevaluering
  • Fælles frokost for alle SAK-studerende to gange om ugen
  • Mulighed for afdelingsbesøg m.v. på tværs af sygehuset
  • Godt tværfagligt samarbejde på de forskellige afdelinger
  • Mulighed for afvekslende arbejdsopgaver
  • Mulighed for at udvikle sig fagligt og arbejde med egne mål
  • Tilbud og mulighed for hjælp/sparring ift. skoleopgaver m.v. fra Absalon.

Praktikforløbene finder sted på et bredt udsnit af sygehusets forskellige sengeafsnit og ambulatorier.

Studiejob som SAK-studerende

Efter endt praktik på Holbæk Sygehus, vil der være mulighed for studiejob på nogle af sygehusets afdelinger.  Der laves individuelle aftaler i forhold til, hvor tit man skal arbejde, på hvilke tidspunkter og hvilke opgaver man skal løse.  Holbæk Sygehus er fleksibel med hensyn til den studerendes ønsker, muligheder ift. timeantal, evt. sommerferiearbejde osv.       

Kontakt