Gå til indhold

Radiograf

Se kontaktoplysninger
Som radiograf arbejder du både med omsorg og moderne teknologi. På uddannelsen til radiograf lærer du at foretage røntgenundersøgelser, udføre scanninger og foretage behandlinger af patienter. Du lærer både at håndtere kompliceret teknisk udstyr og mestre en god patientkontakt.
En patient ligger klar til at få foretaget en skanning, mens en sygeplejerske står ved siden af.

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

Radiografuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

Læs mere om uddannelsen til radiograf på Uddannelsesguiden: Radiograf

Læs mere om uddannelsen radiograf på Campus Absalon

På Holbæk Sygehus ønsker vi, at du skal føle dig velkommen, sikker og godt modtaget som studerende.
Du får du en individuel oplæringsplan i afdelingen, hvor du følges med en lokal mentor. Er du nyuddannet, har du også mulighed for at få tilknyttet en ekstern vejleder, som tilbyder supervision og tilrettelagt kompetenceudviklingsforløb. ​

Under uddannelsen som radiograf er du i praktik på Billeddiagnostisk afdeling, som modtager radiografstuderende på 1., 3., 4. og 6. semester i kortere eller længere praktikforløb. Det er ligeledes muligt at komme i en kort praktik på Kalundborg Sundheds- og Akuthus, som ledelsesmæssigt hører sammen med afdelingen på Holbæk Sygehus.

På 1. semester af radiografuddannelsen er der primært fokus på at tilegne sig kompetencer i at udføre konventionelle røntgenundersøgelser af skelettet og thorax. 
På de senere semestre foregår specialiseringen til at kunne udføre CT- og MR-undersøgelser samt at kunne assistere til ultralydsundersøgelser, herunder invasive indgreb.
Praktikken er tilrettelagt således, at den radiografstuderende hele tiden bygger videre på den teoretiske viden og anvender denne i praksis.

På Billeddiagnostisk afdeling på Holbæk Sygehus er der tre konventionelle røntgenrum, to CT-skannere, to MR-skannere samt to ultralydsrum. Derudover er der både et røntgenrum samt en CT-skanner placeret på Akutafdelingen, som personalet også betjener.

Samarbejde med Campus Absalon

Efter endt praktik på Holbæk Sygehus på 1. semester, afsluttes dette på skolen med en opgave, der tager udgangspunkt i oplevelser fra klinikken, og den kliniske vejleder deltager som bi-eksaminator i den afsluttende semesterprøve.

Karriereveje som radiograf på Holbæk Sygehus

Som færdiguddannet radiograf på Holbæk Sygehus har du mulighed for at specialisere dig inden for de forskellige modaliteter som DR (konventionel røntgen), CT eller MR. Desuden er der mulighed for at deltage i kvalitetssikring og –udvikling.

Netværk og videndeling

Hele radiologien i Region Sjælland er pr. 1/1-22 fusioneret under samme ledelse med stor fokus på ensretning af de radiologiske ydelser i regionen.

Kontakt