Gå til indhold

Klinisk diætist

Se kontaktoplysninger
På uddannelsen til klinisk diætist lærer du om diætbehandling, som er en vigtig del af forebyggelse og behandling af en lang række sygdomme.
To sygeplejersker sidder i en personalestue på Holbæk Sygehus og smiler til hinanden

Uddannelsen til klinisk diætist

For at blive klinisk diætist, skal du tage den 3½-årige professionsbacheloruddannelse, ernæring og sundhed. Med studieretningen sundhedsfremme og diætetik og toningen klinisk diætetik, autoriseres du med titlen klinisk diætist.
Optagelse foregår via den koordinerede tilmelding (KOT), og studiet er SU-berettiget.

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i ernæringslære, diætbehandling, ernæringsfysiologi, biokemi, sygdomslære og farmakologi, psykologi, sundhedspædagogik og kommunikation.

Læs mere om uddannelsen ernæring og sundhed på Uddannelsesguiden: Ernæring og sundhed

Læs mere om uddannelsen ernæring og sundhed på Campus Absalon 

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

Igennem din praktik på Holbæk Sygehus vil du opleve, at teori fra uddannelsen omsættes til praktisk viden, færdigheder og kompetencer.

Som praktiksted prioriterer vi, at have to studerende på samme modul i praktik samtidig. Det meste af tiden vil du være sammen med din medstuderende, og ved patientkontakt vil du altid være sammen med en uddannet klinisk diætist.

På Holbæk Sygehus foregår praktikken både på Medicinsk afdeling og på Børne- og Ungeafdelingen. Studerende følger diætisterne i stort set alle funktioner, for at få et indblik i de forskellige arbejdsområder og det tværfaglige samarbejde med de øvrige faggrupper på sygehuset.

Som studerende vil du sammen med diætisterne fra Medicinsk afdeling møde patienter både på medicinske og kirurgiske sengeafsnit samt i ambulatorier. Det kan være inden for specialerne kardiologi, endokrinologi, nefrologi, apopleksi fase 2, geriatri og gastroenterologi.
På alle sengeafsnit vil der være mulighed for at udarbejde diætplaner med sonde-/parenteral ernæring til indlagte patienter.

I Børne- og Ungeafdelingen vil praktikken primært omhandle ambulante patienter og deres familier - primært inden for specialerne diabetes, gastroenterologi, børn i dårlig trivsel, allergi og overvægt.

Vi lægger vægt på, at du som studerende når målene for læringsudbytte under praktikken, og der vægtes refleksion i forbindelse med dagens arbejdsopgaver. I løbet af praktikken tilstræbes, at vi afholder ugentlige samtaler.

Samarbejde med Campus Absalon

Sygehusene i Region Sjælland, herunder Holbæk Sygehus, har en samarbejdsaftale med Professionshøjskolen Absalon om praktikophold på 10 uger for studerende i ernæring og sundhed med toningen klinisk diætetik. Sygehuspraktikken foregår på 6. semester.
På Holbæk Sygehus modtages udelukkende studerende i ernæring og sundhed, som hører til denne samarbejdsaftale.

Karriereveje som klinisk diætist på Holbæk Sygehus

Som uddannet klinisk diætist arbejdes med diætbehandling i behandlingsforløb for patienter med f.eks. ernæringsterapi, diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme og mavetarmsygdomme. Arbejdet foregår på sengeafsnit og i ambulatorier i samarbejde med læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Netværk og videndeling

I LæringsLab foregår tværfaglig undervisning, hvor studerende fra alle faggrupper kan dele deres viden. I løbet af praktikken er der derfor mulighed for, at du kan deltage i tværfaglige studieaktiviteter.

De kliniske diætister er medlemmer af mono- og tværfaglige netværksgrupper på og uden for sygehuset.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesforløbet som klinisk diætist, så skriv eller ring til:
Kit Henningsen Sørensen, Diætist (Ambulatorie-, Børne og Ungeafdelingen);
Mobil: 24 92 05 18
Direkte nummer: 59 48 42 24
E-mail: ksee@regionsjaelland.dk