Gå til indhold

Fysioterapeut

Se kontaktoplysninger
På fysioterapeutuddannelsen får du viden om bl.a. kroppens funktioner, anatomi, fysiologi, undersøgelse og behandling samt genoptræning efter skader. Derudover får du undervisning i forskellige didaktiske metoder og holdtræning.
Behandler og patient på diabetesambulatoriet

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

Fysioterapeutuddannelsen er en mellemlang videregående professionsuddannelse, der tager 3½ år.
Optagelse på fysioterapeutstudiet sker både på kvote 1 og kvote 2.

Læs mere om uddannelsen til fysioterapeut på Uddannelsesguiden: Fysioterapeut

Læs mere om uddannelsen fysioterapeut på Campus Absalon

På Holbæk Sygehus modtager vi fysioterapeutstuderende fra Professionshøjskolen Absalon i Roskilde og Næstved.

Vi har fire studerende i klinisk undervisningsforløb fra 3-10 uger ad gangen, på både 3, 4, 5. og 6. semester fra både sommer- og vinteroptag. Endvidere modtager vi periodevis internationale studerende.

Under den kliniske undervisningsperiode på Holbæk sygehus arbejder vi bl.a. med at koble teori og praksis. Dette gennem brug af den lærte teori fra skolen samt teoretisk undervisning med klinisk underviser og øvrige mono- og tværfaglige kollegaer - og superviserede interventioner med patienterne.  

Uanset semester, er de studerende med i alle fysioterapeuternes arbejdsopgaver, dvs. at de er med til morgenplanlægningen, tværfaglige konferencer, deltager i relevante møder i fysio- og ergoterapiafdelingen og møder patienterne på afdelingerne. Derudover deltager og/eller varetager de studerende undersøgelse og behandling af patienterne, afhængig af hvilket semester de er på i deres uddannelsesforløb.

Vi ønsker at skabe et godt studiemiljø for de studerende med følgende tiltag:

  • Forinden opstart af klinisk undervisning udsendes velkomstbrev til den studerende med praktiske informationer
  • Gensidig respekt og psykologisk tryghed
  • Faglige workshops både mono- og tværfagligt
  • Forflytningsundervisning fra vores forflytningsvejledere
  • Godt tværfagligt samarbejde på tværs af specialer og afsnit
  • Daglig vejledning fra klinisk underviser samt mono- og tværfaglige kollegaer
  • Mulighed for afveksling mellem forskellige arbejdsområder inden for fysioterapeuternes kerneopgaver
  • To kliniske undervisere, som sikrer, at der er sammenhæng mellem teori og praksis
  • De kliniske undervisere planlægger de kliniske forløb for den enkelte studerende og er med til at sikre, at de studerende tilegner sig viden inden for fagområdet, og at de studerende har pædagogisk backup i deres kliniske undervisningsperiode
  • De kliniske undervisere afholder eksamen i samarbejde med repræsentanter fra Absalon og ekstern censor

Karriereveje som fysioterapeut på Holbæk Sygehus

Som fysioterapeut kan man på Holbæk Sygehus arbejde bredt i hele virksomhedsområdet.
Vi har terapeuter, som arbejder med de indlagte patienter på de forskellige afdelinger.
Man kan også arbejde mere specialiseret inden for bestemte områder som f.eks. apopleksi og ortopædkirurgiske problemstillinger.
Ønsker man at specialisere sig inden for flere forskellige patientgrupper, er der også mulighed for dette via vores medicinske team.

Derudover har vi fysioterapeuter, som varetager ambulante patienter, f.eks. børneterapeuter, lymfødemterapeuter, rygteam, tværfagligt smerteteam samt terapeuter, som er tilknyttet faldambulatoriet og varetager faldudredning. Derudover har vi terapeuter, som varetager ambulant holdtræning af f.eks. hjertepatienter.

Som studerende har man efter endt 5. eller 6. semester praktikmulighed for at blive timelønnet med henblik på at erhverve flere kompetencer under uddannelsen. Som timelønnet bidrager man til at løse hverdagens opgaver med patienterne i et rehabiliterende perspektiv. Derudover får man en øget organisatorisk forståelse om, hvad det vil sige at arbejde på et sygehus.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesforløbet som fysioterapeut, så skriv eller ring til:
Stine Høvedskov Rasmussen, Overergoterapeut (Fysio- og Ergoterapi);
Hovednummer: 59 48 40 00
E-mail: stini@regionsjaelland.dk