Gå til indhold

Bioanalytiker

Se kontaktoplysninger
Uddannelsen til bioanalytiker er en generalistuddannelse med flere forskellige specialer. Afhængigt af dit speciale kan du have direkte patientkontakt, som f.eks. ved blodprøvetagning, eller du kan næsten udelukkende arbejde med analyse af prøver i et laboratorie.

To sygeplejersker smiler og kigger på en skærm på Holbæk Sygehus

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

Bioanalytikeruddannelsen er en mellemlang videregående professionsbacheloruddannelse, der tager 3½ år. Ansøgning foregår via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Under uddannelsen er du i praktik. I din praktik vil du lære praktiske færdigheder i laboratoriet. Det foregår ved både tavleundervisning og sidemandsoplæring. Der er i de første semestre fokus på blodprøvetagning, kvalitetssikring og basis analysearbejde.
I de senere semestre kommer der mere og mere fokus på projektarbejde og specialeanalyser. Der afsluttes med et bachelorprojekt, hvor der udføres et laboratorieforsøg. Der er som regel fokus på at forbedre nogle laboratorieprocedurer, til gavn for patienten.

Med en uddannelse som bioanalytiker er du en vigtig del i diagnosticeringen af patienten, og du får en spændende og varieret arbejdsdag, hvor patientkontakt og analysearbejde er nøgleordene. 

Læs mere om uddannelsen til bioanalytiker på Uddannelsesguiden: Bioanalytiker

Læs mere om uddannelsen bioanalytiker på Campus Absalon

Specialer på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus kan du komme i praktik i laboratoriespecialerne; Klinisk biokemi og Klinisk immunologi.

Karriereveje som bioanalytiker på Holbæk Sygehus

Som bioanalytiker på Holbæk Sygehus er der mange muligheder for at få en spændende karriere. Man kan f.eks. blive afdelingsleder, underviser og udviklingsbioanalytiker. Der er også stillinger som faglig specialist inden for flere områder som f.eks. hæmatologi, IT og patientnært udstyr.

Netværk og videndeling

Bioanalytikerstuderende kan bruge sygehusets LæringsLab, hvor de kan videndele med studerende fra andre faggrupper. Vores uddannede personale indgår på kryds og tværs i netværksgrupper med bioanalytikere fra andre sygehuse i regionen.

Under uddannelsen er der mulighed for studiejob som prøvetager i weekender, aftenvagter og ferier.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsesforløbet som bioanalytiker, så skriv eller ring til:
Lis Arlington Ølholm, Bioanalytikerunderviser;
Mobil: 93 56 66 65
E-mail: laoe@regionsjaelland.dk