Gå til indhold

Ambulancebehandler og paramediciner

Se kontaktoplysninger
På Holbæk Sygehus har du mulighed for at blive ambulancebehandlerelev, paramediciner samt meritelev i hospitalspraktik. Kendetegnene for disse uddannelser er, at de omhandler hjælp til akut syge, tilskadekomne eller fødende borgere inden ankomst til sygehuset.

Uddannelse og praktik på Holbæk Sygehus

På Holbæk Sygehus modtager vi, ud over ambulancebehandlerelever, paramedicinere samt meritelever i hospitalspraktik, også Medics fra Forsvarets Sanitetskommando. En Medic er en soldat med det højeste sanitets faglige niveau ved Forsvaret, der i samarbejde med sanitet- og sundhedsfagligt personel sikrer soldatens helbred. Antallet af medics varierer fra år til år, afhængigt af, hvor mange soldater, der udsendes.

De ovennævnte uddannelser bliver inden for sundhedsvæsenet kaldet for præhospitale uddannelser. De præhospitale elevers praktik veksler mellem praktik på hospital og køreoplæring i ambulancen.

Hospitalspraktikken for de respektive præhospitale uddannelser er knyttet op på specifikke uddannelsesmål og til specialespecifikke afdelinger på sygehuset.

Eleverne medbringer hver især en uddannelsesbog for den gældende praktikperiode, og det sikres i samarbejde med det pågældende praktiksted, at eleven opfylder målene.

Ambulancebehandleruddannelsen

Ambulancebehandleruddannelsen er en lønnet erhvervsuddannelse, som tager 3 år og 7 måneder + et grundforløb på et år, hvis eleven optages direkte fra 9. eller 10. klasse.

Uddannelsen veksler mellem teori og praktikperioder, hvor praktikken afvikles som en vekselvirkning mellem tjeneste via ambulancekørsel og praktikophold på hospitalet. Teoridelen afvikles på Erhvervsskolen U/Nord i Hillerød.

På Holbæk Sygehus modtager vi ambulancebehandlerelever i deres tredje, fjerde, femte og sjette praktikperiode – samlet set i 16 uger.  Opholdene varierer i længden og er således af én, to eller tre ugers længde på de respektive afsnit. Praktikken er tilrettelagt, så den udgør en helhed med teorimodulerne og med faste uddannelsesmål.

Få mere information om ambulancebehandleruddannelsen i forhold til opbygning og uddannelsesmål her: 
Uddannelsen som ambulancebehandlerelev
Bliv uddannet ambulancebehandler

Merit-ambulancebehandlerelever

På Holbæk Sygehus modtager vi også tidligere uddannede ambulanceassistenter, der skal opkvalificeres til ambulancebehandlere. Siden 1/1 2019 har det ikke været muligt at uddanne sig til ambulanceassistent, hvorfor disse opkvalificeres til ambulancebehandlere. Ved denne opkvalificering, opnår ambulanceassistenterne kompetencer, svarende til en ambulancebehandler.

Få mere information om merituddannelsen og dens uddannelsesmål her: Bliv uddannet ambulancebehandler

Paramedicineruddannelsen

Uddannelsen til paramediciner er en overbygning til ambulancebehandleruddannelsen. Eleven skal have fungeret som ambulancebehandler i minimum 3 år, før uddannelsen til paramediciner kan påbegyndes.

Uddannelsens varighed er i alt 5 uger, fordelt over en 10 ugers periode, som er vekslende mellem teori og praktik. Den teoretiske del af undervisningen foregår dels som fjernundervisning og dels på UCN i Ålborg.

På Holbæk Sygehus modtager vi paramedicinere i deres seks dages hospitalspraktik på forskellige afsnit. Praktikken er tilrettelagt, så den udgør en helhed med teorimodulerne og med faste uddannelsesmål.

Få mere information om uddannelsen til paramediciner i forhold til opbygning og uddannelsesmål her: 
Uddannelsen som paramediciner
Bliv uddannet paramediciner

Kontakt