Gå til indhold

Evalueringsansættelser

Se kontaktoplysninger
På Holbæk Sygehus er vi glade for at kunne tilbyde evalueringsansættelser.

Kommer man fra et tredjeverdensland og ønsker at arbejde som læge i Danmark, har man mulighed for at blive ansat i en evalueringsansættelse på Holbæk Sygehus.

Holbæk Sygehus har en afdelingslæge, Thavathurai Priyanthan, som fungerer som mentor for de læger, der er i evalueringsansættelse. Mentorfunktionen er en del af et afdelingslægeprojekt, som blev forhandlet ved OK 21.
Thavathurai Priyanthan er selv startet som læge i evalueringsansættelse, er nu speciallæge og ansat som afdelingslæge og har derfor alle forudsætninger for at hjælpe kolleger i samme situation.

Mentorordningen er en tværgående funktion, som går ud på at skabe netværk mellem de læger, der er i evalueringsansættelse, samt være til rådighed med vejledning og støtte f.eks. i forbindelse med kulturelle udfordringer. Mentoren kan bistå med råd og vejledning til de uddannelsesansvarlige overlæger, hjælpe med on-boarding i afdelingen m.m.

Bolig

Holbæk Sygehus kan hjælpe med at skaffe en bolig via kommunen. 
Derudover kan man få hjælp til, at en evt. ægtefælle kan få job (samarbejde med jobcentret).

Sygehuset har kontakter i kommunen, som kan hjælpe med ovenstående.

Kurser

Holbæk Sygehus har i deres LæringsLab mulighed for at understøtte den uddannelse, der foregår i klinikken, ved at tilbyde simulationstræning. Der kan ligeledes skræddersys kurser, som er målrettet det behov, denne lægegruppe måtte have. 

Det er muligt at tilbyde tillægskurser til de kliniske vejledere i afdelingerne, således at de klædes bedre på til opgaven.

Kommer man fra et tredjeverdensland og ønsker at arbejde i Danmark, skal man først have godkendt sin lægeuddannelse. Dette opnås ved at søge om dansk autorisation hos Styrelsen for Patientsikkerhed.
På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside findes oplysninger om reglerne og hvilken dokumentation, styrelsen kræver for at vurdere lægens uddannelse.

Når fag- og sprogprøverne er bestået, skal lægen gennem et evalueringsforløb, hvor en sygehusafdeling, skal vurdere lægens kliniske kompetencer og kommunikative evner. Lægen skal selv lave en aftale med et sygehus omkring ansættelse i et evalueringsforløb.

Ansættelsen skal senest være begyndt 12 måneder efter bestået fag- og sprogprøve.
I lighed med KBU (klinisk basisuddannelse) skal lægen arrangere to forløb på to forskellige afdelinger af 6 måneders varighed og med maximalt 3 måneder mellem ansættelserne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedr. evalueringsansættelser, så skriv eller ring til:
Thavathurai Priyanthan, afdelingslæge på Medicin 1
Mobil: 24 59 9139
E-mail: tpri@regionsjaelland.dk