Gå til indhold

Job og uddannelse

Se kontaktoplysninger
Præsentation af Billeddiagnostisk afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling

Den 1. januar 2022 etablerede Region Sjælland en fælles Billeddiagnostisk afdeling under ledelse af SUH.

Samlingen af radiologien i en fælles regional Billeddiagnostisk afdeling skaber optimale rammer for etablering af en bæredygtig radiologi i Region Sjælland. Fusionen har givet afdelingen mulighed for, at etablere en faglig stærk radiologi, som sikrer kvalitet og udvikling af specialet. Der stiles mod at opnå en robust central, men også decentral radiologi, til gavn for regionens borgere. Det sikrer, at borgerne fortsat, så vidt muligt, skal undersøges lokalt med et ensartet højt service- og kvalitets-niveau på alle regionens sygehuse.

Specialet radiologi omfatter udførelse og vurdering af undersøgelser baseret på konventionel DR røntgenteknik, ultralyd, CT og MR teknik samt invasive billedvejledte diagnostiske og behandlingsmæssige procedurer.

Billeddiagnostisk Afdeling er en tværfaglig afdeling, hvis aktiviteter overvejende styres af de henvisende instanser. Der holdes løbende samarbejdsmøder/ad hoc møder med de kliniske afdelinger med henblik på indgåelse af samarbejdsaftaler, for justering af aktivitet og patientforløb samt udvidelse af undersøgelseskataloget i forhold til blandt andet hjemtagning og specialeplan.

Afdelingens afsnit er døgnbemandet med radiografer/sygeplejersker i vagt. Afdelingen betjener hospitalets og regionens kliniske afdelinger og ambulatorier og modtager ligeledes ambulante patienter fra praktiserende læger og speciallæger i henhold til samarbejdet i Region Sjælland, og som led i det frie sygehusvalg i den udstrækning, der måtte være kapacitet hertil.

Billeddiagnostisk Afdeling har stort fokus på overholdelse af ventetider i kræftpakkeforløb og patientrettigheder og ventetidsgarantier tilstræbes overholdt. Der er en overløbsvisitationsenhed, som sikrer omfordeling af undersøgelser mellem matriklerne, hvis ventetiden ikke kan overholdes.

Afdelingen varetager uddannelse af læger, radiografer og sekretærer.

Afdelingen har en klinisk forskningsenhed med tilknyttet forskningsingeniør og fysiker i deltids post doc-stilling.

Ledige stillinger

Ledige stillinger på afdelingen bliver slået op på Region Sjællands base over ledige stillinger.
Ledige stillinger bliver også slået op i de gængse jobportaler - eksempelvis på sundhedsjobs.dk.
Du er velkommen til at kontakte afdelingens ledelse hvis du har spørgsmål til ledige job på afdelingen.

Sjælland Universitetshospital Køge
Sjælland Universitetshospital Roskilde
Billeddiagnostisk afdeling Holbæk Sygehus
Billeddiagnostisk afdeling Nykøbing Falster Sygehus
Billeddiagnostisk afdeling Slagelse
Billeddiagnostisk afdeling Næstved.

 

Adresse

Holbæk Sygehus

Røntgen og skanning (Billeddiagnostisk Afdeling )

Radiologisk Afdeling 13-2

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Åbningstider

Drop-in røntgen af thorax:
Hverdage kl. 9.00 - 14.00

Ring til os

Tlf: 59484740
Mandag til Torsdag kl. 09.00-15.00
Fredag kl. 09.00-14.00


Skriv til os

Øvrig information

1 Maj
Lukket for planlagte undersøgelser og drop in røntgen