Gå til indhold

Psykiatri

Behandling i Psykiatrien Region Sjælland varetages af fem afdelinger. Under disse er der et antal sengeafsnit og ambulante enheder - bl.a. i Holbæk.

Distriktspsykiatrien Holbæk

Behandling af borgere over 18 år med langvarige eller kroniske psykiske lidelser.

Psykiatrisk klinik - Holbæk

Behandling af ambulante borgere over 18 år med behov for udredning og behandling af angsttilstande, depression, belastningsreaktioner og personlighedsforstyrrelser.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik - Holbæk

Behandling af ambulante børn og unge i alderen 0-17 år (incl.) med mulige psykiatriske lidelser.

Læs mere om Psykiatrien Region Sjællnd

I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus.
Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling samt informere om dine rettigheder og muligheder.