Gå til indhold

Medicinsk Observationsafsnit (MOA)

Velkommen til MOA

Se kontaktoplysninger

Vi modtager akutte patienter hele døgnet fra sygehusets akutmodtagelse.

Vores patientkategori er meget forskellig, vi modtager bl.a. patienter med luftvejsproblemer, som f.eks. KOL i forværring og lungebetændelse, derudover har vi patienter med infektioner, influenza, COVID-19 samt patienter med behov for alkoholafrusning og mange andre patienter.

Størstedelen af vores patienter er ældre mennesker, som også har andre diagnoser end den de bliver indlagt med. Vi bestræber os derfor på at få et samlet overblik over din aktuelle sygdomssituation mhp. optimal pleje- og behandling.

Vi synes et godt patientforløb er et forløb hvor du som patient og dine pårørende oplever at blive mødt, hørt og inddraget. Det gør vi gennem et samarbejde, hvor vi som sundhedsprofessionelle indgår i et ligeværdigt samarbejde med dig og dine pårørende.

MOA er en del af Medicin 2 - tryk hér for afdelingens hovedside.

Sengestue på Medicinsk Observationsafsnit på Holbæk Sygehus

Kontakt

Adresse

Holbæk Sygehus

Medicinsk Observationsafsnit 42-3

Medicin 2

Smedelundsgade 60

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Besøgstider

Vi har fri besøgstid. Vis hensyn - hviletid kl. 12.00 - 14.00