Gå til indhold

Opsamling af døgnurin

Læs om, hvordan opsamling af døgnurin foregår.

Formål

Med døgnurin vil det sige, at du skal opsamle urin i en periode på 1 døgn (24 timer). Døgnurin bruges til at undersøge, hvor meget urin dine nyrer producerer og hvor godt de renser dit blod.

Forberedelse

I den periode du opsamler urinen må du spise og drikke, som du plejer. Du skal tage din sædvanlige medicin, medmindre lægen har givet dig besked om andet.

Det skal du bruge

Du har fået udleveret en eller flere plastdunke, afhængigt af hvor stor mængde urin, du plejer at producere.

Undersøgelsen

Sådan gør du

 • Før du starter opsamlingen af urin, skal du lade dit vand i toilettet. Dette toiletbesøg er starttidspunktet for opsamlingen.
  Skriv startdato og klokkeslæt på den medfølgende rekvisition.
 • Hele det næste døgn dvs. 24 timer, skal du opsamle al urin i opsamlingsdunken.
 • Under opsamlingen bør dunken opbevares koldt.
 • Efter 24 timer skal du lade dit vand i opsamlingsdunken for sidste gang. Dette er sluttidspunktet for opsamlingen.
 • Skriv dato og klokkeslæt på den medfølgende rekvisiton.
  • Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, skal du begynde opsamlingen forfra i en tom dunk.
  • Hvis dunken bliver fuld, inden der er gået 24 timer, skal du stoppe opsamlingen og notere sluttidspunkt i skemaet.
 • Skru låget på plastdunken.
 • Skriv dit navn og personnummer på plastdunken.

Hvis der i opsamlingsperioden går urin til spilde, skal du begynde opsamlingen forfra i en tom plastdunk.

Disse kan udleveres på Klinisk Biokemisk Afdeling, eller på den afdeling som har bedt om undersøgelsen.

​Aflevering

Samme dag skal du aflevere plastdunken/-e sammen med det udfyldte skema i et af de Klinisk Biokemiske ambulatorier i Region Sjælland

Find oplysninger om åbningstider, adresser med mere på www.regionsjaelland.dk.

Svar på undersøgelsen

Du får besked om resultatet fra den læge eller sygehusafdeling, der har bestilt undersøgelsen. Svaret på undersøgelsen er oftest klar cirka 2-3 hverdage efter, at du har indleveret prøven, men det afhænger af analysetypen.

Kan jeg stole på resultatet?

Det er vigtigt, at du overholder anvisningerne. Ellers kan undersøgelsen give et forkert resultat.​​