Gå til indhold

Fakta

Se kontaktoplysninger
Afdelingen kort fortalt.

Afdelingen i tal

Antal medarbejdere

Vi er ca. 75 medarbejdere i Fysio- og Ergoterapiafdelingen, herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter, lægesekretær, social- og sundhedsassistent, hjælpemiddelreparatør og udviklingsterapeut.

Fysioterapeuterne og ergoterapeuterne arbejder i teams inden for nedenstående specialer:

 • Børn- og Unge: 2 fysioterapeuter og 2 ergoterapeuter
 • Lymfødem: 3-4 fysioterapeuter
 • Smerte: 1 fysioterapeut og 1 ergoterapeut
 • Palliation: 1 fysioterapeut indgår i  et tværfagligt team
 • Ryg: 3 fysioterapeuter
 • Faldudredning: 2-3 fysioterapeuter
 • Hjerterehabilitering: 8 fysioterapeuter
 • Apopleksi: 10 fysioterapeuter og 10 ergoterapeuter
 • Akut geriatri: 5 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter
 • Medicin og kirurgi: 8 ergoterapeuter og 4-5 ergoterapeuter
 • Ortopædkirurgi: 8 fysioterapeuter og 1-2 ergoterapeuter
 • Klinisk underviser i ergoterapi: 1
 • Kliniske undervisere i Fysioterapi: 2

Antal patientkontakter i Fysio- og Ergoterapiafdelingen:

 • Ca. 25.000 tilsyn på indlagte patienter
 • Ca. 5.500 ambulante besøg

Om afdelingen

Fysio- og Ergoterapiafdelingen er en tværgående klinisk afdeling, der yder fysioterapi og ergoterapi i sygehusets sengeafsnit, ambulatorier og klinikker. Herudover varetager vi udlån af hjælpemidler. Afdelingen råder over gode behandlings- og træningsfaciliteter.

Vi er organiseret i selvstyrende teams, der koordinerer og planlægger varetagelsen af opgaverne. Gennem kompetenceudvikling og vidensdeling har vi fokus på at yde fysioterapi og ergoterapi på et højt fagligt niveau.

Vi lægger vægt på det professionelle arbejdsfællesskab med trygge sociale relationer, hvor alle bidrager aktivt. Vi arbejder med værdibaseret ledelse, bæredygtig ledelse og transparens.

Vi har fokus på at optimere samarbejde og udvikling på tværs af faglighed og sektorer. Det er vigtigt for os at være opsøgende i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi i forbindelse med vores arbejde.

Uddannelse og studerende har en stor betydning for afdelingen. Vi er således praktiksted for ca. 75 fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende om året.

Afdelingens mission og vision

Mission

Vi faciliterer til deltagelse og bevægelse hos den enkelte patient. Vi understøtter, at patienten udnytter og styrker egne ressourcer i hverdagsaktiviteter og fysisk udfoldelse.

Vision

Vi går forrest i tværprofessionelt samarbejde og skaber bevægelse i nærværende patientforløb.

 1. Vi initierer og faciliterer tværprofessionelt samarbejde ved at styrke hinandens kvalifikationer, øge fælles viden og arbejde med fælles mål.
 2. Vi understøtter mobilisering, fysisk funktion og aktivitet samt bidrager til​ flow i patientforløbet.
 3. Vi er nærværende sammen med patienten. Vi gør præcist det, der er behov for ud fra patientperspektivet samt i det faglige og organisatoriske perspektiv.

Kontakt

Adresse

Holbæk Sygehus

Fysio- og Ergoterapiafdelingen 41-2

Smedelundsgade 60, Stuen

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Ring til os

Man-tors kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.30

Tlf. 59 48 46 20

Tlf. 59 48 46 20

Skriv til os

Øvrig information

Genoptræning og udlån af hjælpemidler.