Gå til indhold

PFOS/PFAS

Informationer til fagfolk. Find oplysninger om måling af PFOS samt helbredseffekter ved PFAS.
Infografik der viser brugen af PFOS og PFAS i forskellige industrier

Hvad er PFOS og PFAS?

PFAS (perfluoroalkylstoffer) består af en gruppe syntetisk fremstillede fluorstoffer, der har været anvendt i blandt andet i brandslukningsskum, til overfladebehandling og imprægnering af tekstil.

PFAS er uhyre stabile og svært nedbrydelige stoffer. De findes derfor i miljøet og kan måles i lave koncentrationer i blodet på befolkningen overalt i verden. PFAS er uønsket i miljøet og deres helbredseffekter skaber bekymring. 

Måling af PFOS/PFAS

Måling af PFAS i blodet anbefales ikke uanset om eksponeringen er af nyere eller ældre dato. Prøven kan ikke forudsige et evt. helbredsproblem eller afklare, hvorvidt en aktuel lidelse skyldes tidligere eller nuværende udsættelse for PFAS. 

Samtale og rådgivning​

​Personer, der for nyligt har været udsat for PFAS, rådgives om, at det vigtigste er at undgå yderligere udsættelse fra forureningskilden. Hvis en borger har været udsat for en påvist, aktuel og ekstraordinær stor udsættelse, kan der overvejes at henvise til udredning og yderligere rådgivning på den regionale arbejds- og miljømedicinske afdeling.

Vi kan tilbyde samtale med henblik på at vurdere omfanget af eksponeringen samt give yderligere rådgivning om betydningen af den ekstraordinære udsættelse for PFAS, for eksempel gravide og ammende, der har været ekstraordinært udsat for PFAS.

Måling af PFAS i blodet kan aktuelt kun gennemføres som del af et forskningsprogram. Måling af PFAS i blodet anbefales ikke uanset om eksponeringen er af nyere eller ældre dato. Prøven kan ikke forudsige et eventuelt helbredsproblem for den enkelte, eller afklare, hvorvidt en aktuel lidelse skyldes tidligere eller nuværende udsættelse for PFAS. Borgere, der er bekymrede for PFAS-udsættelse, skal derfor IKKE henvises med henblik på blodprøver. 

Aktuelt varetager Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus forskningsprojekter vedrørende den nylige og ekstraordinære udsættelse for PFAS for medlemmer af Korsør Kogræsserforening.

PFAS og helbredseffekter

PFAS-stofferne har i forskellig grad vist sig at kunne påvirke helbredet. Brandskum indeholder PFAS-stofferne PFOS - og mindre grad PFHxS. Sundhedsstyrelsen har opsummeret viden fra forskning om PFAS sammen med en ekspertgruppe, der består af relevante eksperter fra de arbejds- og miljømedicinske afdelinger samt førende forskere.
 
Sundhedsstyrelsen konkluderer:
Ved befolkningsundersøgelser er følgende tilstande positivt korreleret til høje niveauer af PFAS - men det er statistiske fund, som ikke kan vise, om PFAS er årsagen.

  • Nedsat antistofrespons i forbindelse med vaccination, primært hos børn 
  • Forhøjet kolesterol
  • Nedsat fødselsvægt
  • Let leverpåvirkning.

Der forskes derudover stadig i PFAS og helbredseffekter, hvorfor man skal forvente, at der kommer mere viden på området de kommende år. 

Grundet fornyet debat om helbredseffekter har Sundhedsstyrelsen genindkaldt ekspertgruppen og forventer i løbet af 2022 at udsende en revideret vurdering af helbredseffekter og revideret vejledning til praktiserende læger. ​​

Yderligere information til fagfolk

Adresse

Holbæk Sygehus

Arbejds- og Socialmedicinsk Afdeling

Gl. Ringstedvej 4B

4300 Holbæk

Se kort

Find vej

Åbningstider

Mandag - fredag kl. 08.00-15.00

Ring til os

Mandag - fredag kl. 8.00-15.00

Arbejdsmedicinsk Ambulatorium

Tlf. 59 48 98 51

Tlf. 59 48 98 51

Socialmedicin - Klinisk Funktion

Tlf. 59 48 98 52

Tlf. 59 48 98 52

Skriv til os

Øvrig information

Undersøgelse og udredning af sammenhænge mellem sygdom, arbejde og erhvervsevne.