Gå til indhold

Psykisk belastningsreaktion

Se kontaktoplysninger
Læs mere om årsager og symptomer på en psykisk belastningsreaktion.

Hvad er en psykisk belastningsreaktion?

En psykisk belastningsreaktion er en tilstand, hvor større psykiske hændelser, som f.eks. betydelige livsændringer eller længerevarende belastninger, giver emotionelle og adfærdsmæssige symptomer. Det kan være stress, mobning, stor arbejdsbyrde, livstruende situationer, vold, depression, udbrændthed.

Fysiske symptomer kan være:

 • Hjertebanken
 • Trykken for brystet
 • Ondt i maven
 • Træthed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Svimmelhed
 • Hovedpine.

Psykiske symptomer kan være:

 • Tab af selvkontrol
 • Nedsat overskud og livsglæde
 • Grådlabil
 • Søvnproblemer
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tankemylder
 • Irritabilitet
 • Tristhed
 • Uro/rastløshed
 • Uoverkommelighed
 • Dårligt selvværd.

Hvad kan være årsag til en psykisk belastningsreaktion?

En psykisk belastningsreaktion kan skyldes mange forskellige ting, som er almindeligt forekommende i hjemmet og hverdagen.
 • Skilsmisse, afskedigelse, alvorlig sygdom i familien, økonomiske problemer, konflikter i hjemmet, alvorlige ulykker m.v.
 • En psykisk belastningsreaktion kan også skyldes påvirkninger fra arbejdet i form af stor arbejdsmængde, manglende indflydelse, organisatoriske forandringer, konflikter, chikane, mobning, alvorlige ulykker, vold og trusler m.v. 

Vær opmærksom på at Arbejdsmedicinsk Ambulatoriums opgave er at udrede og rådgive. Det vil sige, at vi ikke behandler. Behandlingen skal foregå hos din egen læge, psykolog eller anden sygehusafdeling.