Gå til indhold

Klage og erstatning

Du har flere muligheder for at klage over den service og den behandling, du får på hospitalet. I særlige tilfælde kan du også søge erstatning.

Klage direkte til afdelingen

Du kan altid kontakte personalet på den afdeling, du er blevet behandlet eller undersøgt på. Personalet kan redegøre for dit forløb. Du kan også få svar på mange af dine spørgsmål.

Styrelsen for Patientklager

Hvis du vil klage over den sundhedsfaglige indsats på sygehuset, skal du klage til Styrelsen for Patientklager

Læs mere på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside​.

Skader og erstatning

Det er sjældent, at patienter bliver udsat for skader i deres forløb. Hvis det alligevel sker, er det muligt at søge erstatning hos Patienterstatningen.

Læs mere på Patienterstatningens hjemmeside​​.

Ris og ros

Har du, som patient eller pårørende, ris, ros eller bare en god idé, som vi kan bruge i vores fremadrettede arbejde? Så er du velkommen til at skrive til holbaek@regionsjaelland.dk

Vi tager positivt imod alle henvendelser og sørger for at sende videre til rette vedkommende.